Odesílání fotografie nebo videa pomocí MMS

Odesílání fotografie nebo videa pomocí MMS

  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Galerie.
  2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
  3. Klepněte na položku a potom klepněte na položku Zprávy.
  4. Klepněte na fotografii nebo video, které chcete odeslat. Fotografie nebo video se automaticky přidají do zprávy MMS.
  5. Pokud chcete přidat další fotografii nebo video do připojené prezentace, klepněte na položku a potom klepněte na položku Obrázek nebo Video.
  6. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku Odeslat.
0 lidí to považuje za užitečné