Přizpůsobení obrazovky zamčení

Přizpůsobení obrazovky zamčení

Zvolte z výběru stylů obrazovky zamčení. Můžete také zvolit, které aplikace chcete pro obrazovku zamčení, abyste obrazovku mohli odemknout přímo na oblíbené aplikaci.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
  2. Klepněte na položku Obrazovka zamčení.
  3. Posuňte prst doleva nebo doprava, abyste si zvolili typ zámku obrazovky.
  4. Klepněte na položku Nastavení a potom přizpůsobte položky, které chcete zobrazit na vybrané obrazovce zamčení.
    Tip: Pro přízpůsobení aplikací na obrazovce zamčení klepněte na aplikaci, kterou chcete vyměnit, a potom zvolte jinou aplikaci, kterou ji nahradíte.
  5. Po dokončení klepněte na položku Použít.
0 lidí to považuje za užitečné