ZAČÍNÁME
Přeuspořádání Výchozí obrazovky
ZAČÍNÁME

Přeuspořádání Výchozí obrazovky

Přeuspořádejte panely na Výchozí obrazovce jakýmkoli způsobem, který odpovídá tomu, jak je používáte. Například přesuňte panely s často používanými widgety, zástupci a složkami blíže na hlavní obrazovku Plocha.
Poznámka: Prostřední miniatura ve zobrazení Skok je vždy hlavní Výchozí obrazovka.
  1. Štípnutím na obrazovce Plocha můžete zobrazit zobrazení Skok.
  2. Stiskněte a přidržte miniaturu Výchozí obrazovky, kterou chcete přesunout. HTC Flyer potom zavibruje. Prst ještě nezvedejte.
  3. Přetáhněte miniaturu do nové pozice a potom zvedněte prst.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
395
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-flyer
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-home_screen-rearrange_home_screens