Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo.

V mnoha zemích je zákonem vyžadováno vypnutí bezdrátových zařízení na palubě letadla. Režim Letadlo nabízí způsob, jak je možné rychle vypnout bezdrátové funkce zařízení HTC Flyer.

Zapnutím režimu Letadlo se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení HTC Flyer, včetně datových služeb a komunikace Bluetooth a Wi-Fi. Jestliže režim Letadlo zakážete, budou bezdrátové funkce znovu zapnuty a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.
Pro zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle stiskněte a podržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom klepněte na položku Režim v letadle.
Je-li tento režim povolen, na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu V letadle .
0 lidí to považuje za užitečné