Panel oznámení

Panel oznámení

Otevřete panel oznámení pro zobrazení toho, jaké oznámení nebo nové informace jste dostali, kontrolu stavu baterie zařízení HTC Flyer nebo snadné zapnutí nastavení, jako je Wi-Fi.
Pro otevření panelu oznámení klepněte na oblast na stavovém řádku úplně vpravo.
  • Pokud máte nějaká čekající oznámení pod systémovými hodinami, klepněte na bublinový tip, abyste na oznámení zareagovali nebo otevřeli příslušnou aplikaci.
  • Klepněte na X pro odstranění oznámení ze seznamu.

Používání funkce Rychlé nastavení

Panel Rychlé nastavení vám umožňuje snadno zapnout Wi-Fi, upozornění oznámení atd. Poskytuje také zkratku na všechna nastavení HTC Flyer.
Klepněte na stavovém řádku na oblast úplně vpravo a potom klepněte na .
Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Klepněte na zaškrtávací políčko vedle položky pro vypnutí či zapnutí.
  • Přetažením posuvníku nastavte jas obrazovky.
  • Klepněte na položku Nastavení pro otevření všech nastavení HTC Flyer.
0 lidí to považuje za užitečné