Nastavení a služby
Softwarové aktualizace
Nastavení a služby

Softwarové aktualizace

Občas mohou být dostupné aktualizace softwaru zařízení HTC Explorer. Zařízení HTC Explorer si může ověřit dostupnost aktualizace a poté vás o tom informovat. Pak můžete stáhnout a nainstalovat aktualizaci softwaru pomocí připojení Wi-Fi nebo datového připojení. Můžete si také ručně ověřit, zda je k dispozici nějaká softwarová aktualizace.

Podle typu aktualizace může tento proces smazat všechna vaše osobní data a přizpůsobená nastavení a rovněž odebrat programy, které jste nainstalovali. Ujistěte se, že máte zálohované všechny informace soubory, které si chcete uchovat.

Poznámka: Za ověření dostupnosti a stažení aktualizací softwaru mohou být účtovány další poplatky za přenos dat.

Instalace aktualizace

Když je zapnuté internetové připojení a je k dispozici nová aktualizace, zobrazí se dialogové okno aktualizace systému, které vás procesem provede.
  1. Pokud se nezobrazí dialogové okno, podívejte se po ikoně oznámení o aktualizaci na stavovém řádku.

    Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o aktualizaci.

  2. Na dialogovém okně aktualizace systému zvolte, jaký typ připojení chcete použít pro stažení aktualizace.

    Pro zahájení stažení postupujte podle pokynů na obrazovce.

  3. Po dokončení stažení klepněte na položku Nainstalovat a potok klepněte na položku OK dialogovém okně Nainstalovat aktualizaci systémového softwaru.

Vyčkejte na dokončení aktualizace. HTC Explorer se potom automaticky restartuje.

Ruční kontrola aktualizací

  1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
  2. Klepněte na položky O telefonu > Aktualizace Softwaru > Zkontrolovat nyní.
Související témata
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
423
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-explorer
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY