Nastavení a služby
Správa paměti
Nastavení a služby

Správa paměti

Kontrola velikosti dostupné paměti telefonu

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položku Karta SD a úložné místo na telefonu. V části Interní úložiště se zobrazí velikost dostupné paměti telefonu.

Zobrazení dostupné paměti na paměťové kartě

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položku Karta SD a úložné místo na telefonu. V části Karta SD se zobrazí celkový a dostupný úložný prostor na paměťové kartě.

Vytvoření většího úložného prostoru (interní úložiště)

Uvolnit prostor v interním úložišti můžete snadno tak, že najednou vyčistíte mezipaměť aplikací, přesunete nebo odinstalujete aplikace a odstraníte staré e-maily a zprávy.
Důležité: Předinstalované aplikace nelze přesunout ani odinstalovat.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položku Karta SD a úložné místo na telefonu a v části Interní úložiště klepněte na položku Vytvořit více místa.
 3. Na obrazovce Vymazat mezipaměti zvolte, zda chcete vymazat mezipaměť zřídka používaných aplikací nebo všech aplikací, a potom klepněte na položku Další.
 4. Na obrazovce Úložiště aplikace:
  • Klepněte na položku Přesunout aplikace na kartu SD, pokud existují aplikace, které můžete přesunout na paměťovou kartu.
  • Klepněte na položku Odinstalovat aplikace, pokud chcete některé aplikace odstranit.
 5. Klepněte na tlačítko Další.
 6. Na obrazovce Úložiště Pošta a Zprávy:
  • Nastavte menší počet dní stahování e-mailů, aby se starší e-maily automaticky odstraňovaly.
  • Snižte počet zpráv SMS a MMS na konverzaci.
 7. Klepněte na tlačítko Dokončit.

Vymazání mezipaměti a dat aplikace

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položky Aplikace > Správa aplikací.
 3. Na kartě Vše klepněte na aplikaci.
 4. Na obrazovce klepněte na položku Smazat data anebo Vymazat mezipaměť.

Odinstalování aplikací třetích stran

Aplikace, které jsou v zařízení HTC Explorer přeinstalovány, odinstalovat nelze.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položky Aplikace > Správa aplikací.
 3. Na kartě Stažené klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
 4. Klepněte na tlačítko Odinstalovat.

Přesun aplikací souborů na paměťovou kartu a z ní

Přesuňte aplikace, které jste si stáhli, na paměťovou kartu, pokud se paměť zařízení HTC Explorer zaplňuje. Nebo pokud se zaplňuje vaše paměťová karta, můžete také do interního úložiště přesunout aplikace, které jsou na paměťové kartě.
Poznámka: Přesunout lze pouze aplikace, které nejsou v zařízení HTC Explorer předinstalovány.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položky Aplikace > Správa aplikací.
 3. Na kartě Stažené klepněte na aplikaci, kterou chcete přemístit.
 4. Klepněte na položku Přesunout na kartu SD nebo Přesunout do telefonu.

Zastavení spuštěných aplikací pomocí aplikace Správce úloh

Pomocí aplikace Správce úloh můžete uvolnit paměť zastavením spuštěných aplikací, které momentálně nevyužíváte.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Správce úloh.
 2. V seznamu Všechny aplikace klepněte na vpravo od názvu aplikace, kterou chcete zastavit.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
423
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-explorer
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY