Nastavení a služby
Změna nastavení zvuku
Nastavení a služby

Změna nastavení zvuku

Přepnutí mezi tichým, vibračním a normálním režimem

Postupujte některým z následujících způsobů:
 • Chcete-li přepnout zpět z tichého do normálního režimu, jednoduše stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST.
 • Chcete-li přepnout zpět z vibračního do normálního režimu, jednoduše stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST dvakrát.
 • Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky Nastavení > Zvuk > Zvukový profil.

Povolení nebo zakázání slyšitelného výběru

Můžete zvolit, zda se přehraje zvuk při výběru položek na obrazovce.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položku Zvuk.
 3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Výběr se zvuky.

Automatické snížení hlasitosti vyzvánění

Zařízení HTC Explorer je vybaveno funkcí tichého vyzvánění, která automaticky sníží hlasitost vyzvánění, když je vezmete.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položku Zvuk.
 3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Ztišit vyzvánění po zvednutí.

Nastavení zařízení HTC Explorer tak, aby v Kapesním režimu vyzvánělo hlasitěji

Abyste nezmeškali příchozí hovory, když máte zařízení HTC Explorer v kapse nebo tašce, funkce kapesního režimu postupně zvyšuje hlasitost vyzvánění a vibruje, když máte hovor. Když zařízení HTC Explorer nebudete mít v kapse ani v tašce, bude vyzvánět normální nastavenou hlasitostí.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položku Zvuk.
 3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Kapesní režim.

Automatické přepínání hlasitého poslechu

Pokud právě telefonujete, můžete přepnout na hlasitý poslech jednoduše tak, že překlopíte HTC Explorer.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položku Zvuk.
 3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Otočit kvůli reproduktoru.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
423
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-explorer
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY