Nastavení a služby
Změna nastavení displeje
Nastavení a služby

Změna nastavení displeje

Ruční nastavení jasu displeje

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položky Displej > Jas
 3. Zrušte zaškrtnutí pole Automatický jas.
 4. Přetažením posuvníku jasu doleva snížíte jas displeje, přetažením posuvníku doprava jas zvýšíte.
 5. Klepněte na tlačítko OK.

Nastavte časový interval před vypnutím obrazovky

Obrazovka bude po určité době nečinnosti vypnuta za účelem úspory energie. Můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položky Displej > Interval vypnutí obrazovky.
 3. Klepněte na čas limitu vypnutí obrazovky.

Vypnutí automatického otáčení obrazovky

Ve výchozím nastavení se orientace obrazovky automaticky upraví podle toho, jak zařízení HTC Explorer držíte.
Poznámka: Automatické otáčení není podporováno na všech obrazovkách aplikací.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položku Displej.
 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Automatické otočení obrazovky.

Překalibrování snímače G

Pokud se vám zdá, že orientace obrazovky neodpovídá přesně způsobu držení zařízení HTC Explorer, proveďte kalibraci obrazovky.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položky Displej > Kalibrace G-Sensoru.
 3. Položte zařízení HTC Explorer na vodorovný povrch a klepněte na položku Kalibrovat.
 4. Po kalibraci klepněte na tlačítko OK.

Ponechání zapnuté obrazovky během dobíjení zařízení HTC Explorer

Při nabíjení zařízení HTC Explorer je možné ponechat obrazovku zapnutou.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položky Aplikace > Vývoj.
 3. Zvolte zaškrtávací pole Nevypínat obrazovku.

Zapnutí nebo vypnutí animace

Animaci můžete vypnout, nebo povolit pouze některé animace při přepínání mezi obrazovkami.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položky Displej > Animace.
 3. V nabídce možností zvolte požadované nastavení animace.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
423
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-explorer
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY