Nastavení a služby
Nastavení zařízení HTC Explorer
Nastavení a služby

Nastavení zařízení HTC Explorer

Nastavení telefonu lze řídit a přizpůsobit na obrazovce Nastavení.
Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
Přizpůsobit
Díky mnoha dostupným možnostem pro přizpůsobení můžete zařízení HTC Explorer upravit úplně podle svých představ.
Bezdrátová připojení a sítě
Konfigurace bezdrátového připojení, například Wi-Fi a Bluetooth, zapnutí režimu V letadle a další.
Volat
Nastavení služeb volání, například hlasové schránky, přesměrování hovorů, dalšího hovoru a ID volajícího.
Zvuk
 • Zvolte zvuky, které se použijí jako vyzváněcí tóny a oznámení.
 • Nastavte hlasitost přehrávání médií.
 • Je možné nastavit snížení hlasitosti vyzvánění, když vezmete vyzvánějící zařízení HTC Explorer, zvýšit vyzvánění, když je máte v tašce nebo v kapse, a zapnout hlasitý poslech, když je otočíte.
Displej
Nakonfigurujte nastavení displeje, například automatická orientace obrazovky, jasu, intervaly vypnutí obrazovky atd.
Účty a synchronizace
 • Přihlaste nebo odhlaste se od účtů sociálních sítí, účtu Google a účtu Exchange ActiveSync.
 • Můžete také spravovat synchronizaci a další nastavení svého účtu.
Umístění
Vyberte, které zdroje se mají použít při určování polohy.
Vyhledávání
Zvolte položky, které chcete zahrnout při hledání a nastavte možnosti hledání Google.
Soukromí
 • Zvolte si automatické zálohování některých nastavení (např. hesel Wi-Fi nebo záložek) na servery Google pomocí vašeho účtu Google, abyste je v případě potřeby mohli obnovit.
 • Pokud nechcete, aby se vám na obrazovce zamčení zobrazovaly zmeškané hovory a přijaté zprávy SMS, zrušte zaškrtnutí položky Zobrazit text zprávy.
Připojit k počítači
 • Nastavte výchozí typ připojení USB, který se použije při každém připojení zařízení HTC Explorer k počítači.
 • Nebo zvolte zaškrtávací pole Dotázat se a nastavte zařízení HTC Explorer tak, aby vždy zobrazovalo okno pro výběr typu připojení USB.
Zabezpečení
Slouží k nastavení zámku obrazovky, povolení zámku karty SIM nebo ke správě úložiště přihlašovacích údajů.
Napájení
 • Zapněte úsporný režim, chcete-li automaticky přepnout do režimu úspory energie, když úroveň nabití baterie dosáhne vámi nastavenou úroveň.
 • Jako další možnost úspory energie můžete vybrat položku Povolit režim spánku. Tak se vypne automatická synchronizace dat na vašich online účtech.
Aplikace
 • Spravujte spuštěné aplikace, přesunujte aplikace na paměťovou kartu a z ní, kontrolujte, kolik úložného místa zabírají aplikace, a instalujte nebo odinstalujte programy.
 • Zvolte si, kolik volné paměti má zbývat, než budete informováni o tom, že je málo paměti.
Karta SD a paměť telefonu
 • Zjistěte dostupné místo v interním úložišti a na paměťové kartě.
 • Na této obrazovce odpojte paměťovou kartu, než ji vyjmete ze zařízení HTC Explorer.
 • Vymažte paměťovou kartu, abyste mohli začít úplně znovu, pokud její obsah nepotřebujete. Paměťovou kartu můžete vymazat, až když ji vyjmete.
 • Vymažte mezipaměť aplikací, přesuňte aplikace nebo aplikace odinstalujte, pokud se zařízení HTC Explorer začíná nedostávat paměti.
 • Můžete také provést obnovení původního nastavení.
Datum a čas
 • Nastavte datum, čas, časové pásmo a formát data a času.
 • Zvolte si vyhovující formát času a data.
Jazyk a klávesnice
Nastavte jazyk operačního systému a region. Nastavit můžete také možnosti obrazovkové klávesnice.
Usnadnění
Použijte tato nastavení po té, co si stáhnete a nainstalujete nástroj dostupnosti, jako je čtečka obrazovky, která zajišťuje hlasovou odezvu. Funkce a služby dostupnosti lze vypínat a zapínat.
Hlasový vstup a výstup
Nastavte možnosti hlasového vstupu. Pokud jste také nainstalovali aplikaci pro převod textu na řeč (hlasová data), použijte tuto možnost pro konfiguraci nastavení převodu textu na řeč.
Info o telefonu
 • Zapněte nebo vypněte plánované kontroly aktualizací systémového softwaru, nebo ručně zkontrolujte aktualizace.
 • Zapněte nebo vypněte službu Sdělit společnosti HTC. Pokud je služba zapnutá, pomáháte nám zjistit, že se u vašeho zařízení HTC Explorer vyskytl technický problém.
 • Zobrazte odlišné informace o zařízení HTC Explorer, například typ mobilní sítě, intenzitu signálu, úroveň nabití baterie a další.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
423
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-explorer
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY