Nastavení a služby
Odpojení zařízení Bluetooth nebo zrušení párování
Nastavení a služby

Odpojení zařízení Bluetooth nebo zrušení párování

Odpojení zařízení Bluetooth

  1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě.
  2. Klepněte na položku Nastavení Bluetooth.
  3. V části Zařízení Bluetooth stiskněte a podržte symbol zařízení, které chcete odpojit.
  4. Klepněte na položku Odpojit.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

V tabletu HTC Explorer můžete zrušit spárování s jiným zařízením Bluetooth. Chcete-li se potom k druhém zařízení znovu připojit, bude možná nutné znovu zadat nebo potvrdit heslo.
  1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě.
  2. Klepněte na položku Nastavení Bluetooth.
  3. V části Zařízení Bluetooth stiskněte a podržte symbol zařízení, pro které chcete zrušit párování.
  4. Klepněte na položku Odpojit a zrušit párování nebo klepněte na položku Zrušit párování, pokud zařízení Bluetooth rávě není připojeno k tabletu HTC Explorer.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
423
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-explorer
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY