Hledání nedalekého místa zájmu

Hledání nedalekého místa zájmu

Pomocí aplikace Místa můžete hledat místa zájmu nedaleko od vaší současné polohy. Aplikace Místa používá Google Maps pro hledání běžných míst, které člověk potřebuje najít, jako je nejbližší čerpací stanice nebo bankomat.
Důležité: Než aplikaci Místa můžete použít, musíte povolit zdroje umístění.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Místa.
  2. Klepněte na typ místa, které chcete hledat.
  3. Postupujte některým z následujících způsobů:
    • Když je nalezeno jedno nebo dvě místa zájmu, výsledky hledání se zobrazí jako značky na mapě. Na značku můžete klepnout a potom klepnutím na bublinu zobrazit další informace o místě.
    • Když je nalezeno několik míst, výsledky hledání se zobrazí v seznamu. Klepnutím na místo zobrazíte další informace.
0 lidí to považuje za užitečné