Vytvoření události

Vytvoření události

Můžete vytvářet události, které se synchronizují s vašimi kalendáři Google nebo Exchange ActiveSync a také událostmi v zařízení HTC Explorer.
Poznámka: Nejste ještě přihlášeni na svých účtech? Vaše události kalendáře budou vytvořeny v rámci Synchronizace počítače a později je můžete prostřednictvím HTC Sync synchronizovat s aplikací Kalendář Outlook v počítači.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Kalendář.
 2. V kterémkoli zobrazení Kalendář klepněte na .
 3. Pokud máte více než jeden kalendář, vyberte Kalendář, do kterého chcete událost uložit.
 4. Pokud chcete na svou událost pozvat lidi, klepněte na a zvolte účastníky ze svých kontaktů nebo adresáře společnosti.
 5. Zadejte název události.
 6. Chcete-li zadat datum a čas události, učiňte jeden z následujících kroků:
  • Je-li událost časově omezena, nastavte datum a čas klepnutím na Od a Do.
  • Pokud se jedná o celodenní událost, například narozeniny, nastavte datum Od a Do, potom zaškrtněte políčko Celý den.
 7. Zadejte místo a popis události.
 8. Nastavte čas připomenutí.
  Tip: V události kalendáře Google můžete také přidat další čas připomenutí. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Přidat připomenutí.
 9. Pokud událost nastává pravidelně, klepněte na položku Opakování a pak zvolte, jak často událost nastává.
 10. Klepněte na tlačítko Uložit.
0 lidí to považuje za užitečné