Čtení a odpověď na e-mailovou zprávu

Čtení a odpověď na e-mailovou zprávu

  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Pošta.
  2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
  3. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na e-mail, který chcete prohlížet.
  4. Zvolte pro e-mail akci ve spodní části obrazovky.
    Poznámka: Stiskněte pro zobrazení možností pro odstranění e-mailu nebo jeho označení jako nepřečteného.

Kde jsou mé nepřečtené e-maily?

Všechny vaše nepřečtené e-maily obsahuje karta Nepřečtené. Pokud není na vaší obrazovce, přidejte ji.
  1. Stiskněte některou kartu a přidržte ji. Když se obrazovka změní a zobrazí se plocha, na které můžete změnit uspořádání ikon, prst zvedněte.
  2. Stiskněte kartu Nepřečtené a přidržte ji a potom ji přetáhněte na novou pozici.
  3. Stiskněte a potom klepněte na kartu Nepřečtené.
0 lidí to považuje za užitečné