Zobrazení a odpověď na zprávu

Zobrazení a odpověď na zprávu

V závislosti na nastavení oznamování zařízení HTC Explorer po přijetí nového e-mailu přehraje zvuk, zavibruje nebo krátce zobrazí e-mailovou zprávu ve stavovém řádku. Na stavové liště se také zobrazí ikona .
 1. Chcete-li zprávu otevřít a přečíst, můžete postupovat takto:
  • Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel Oznámení. Klepněte na oznámení o nové zprávy.
  • Přejděte na aplikaci Zprávy a otevřete zprávu.
 2. Při čtení zprávy můžete odpovědět zprávou SMS nebo MMS.

Při čtení zprávy můžete také provádět následující:

 • Můžete zatelefonovat na telefonní číslo uvedené ve zprávě tím, že na ně klepnete.
 • Můžete klepnout na e-mailovou adresu obsaženou ve zprávě pro odeslání e-mailu.
 • Můžete klepnout na odkaz ve zprávě a otevřít jej ve webovém prohlížeči.
 • Můžete klepnout na zprávu a otevřít nabídku možností a potom zvolit, co chcete dělat se zprávou (například ji přeposlat, sdílet atd.).

Nastavení velikosti písma vašich zpráv

Při čtení konverzace zpráv s kontaktem, roztáhněte na obrazovce dva prsty od sebe pro přiblížení a zvětšení velikosti textu. Oddálení provedete štípnutím prsty.
Tip: Můžete také stisknou tlačítko a pak klepnout na tlačítko Další > Velikost textu.

Odpověď na jiné telefonní číslo kontaktu

Pokud má kontakt v zařízení HTC Explorer uloženo více telefonních čísel, uvidíte použité konkrétní telefonní číslo pod jménem kontaktu.

Pamatujte na to, že vaše odpověď bude odeslána na telefonní číslo poslední zprávy obdržené od kontaktu.

 1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
 2. Klepněte na a potom vyberte jiné telefonní číslo tohoto kontaktu.
 3. Klepněte na pole Přidat text a potom začněte psát zprávu.
 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.
0 lidí to považuje za užitečné