APLIKACE A FUNKCE
Poslech aplikace Rádio FM
APLIKACE A FUNKCE

Poslech aplikace Rádio FM

Aplikace Rádio FM vám umožňuje naladit si a poslouchat oblíbené rozhlasové stanice.
Důležité: Chcete-li používat Rádio FM, musíte nejprve připojit sluchátka do zvukového konektoru zařízení HTC Explorer. Rádio FM používá stereo sluchátka jako anténu.
Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Rádio FM.
Při prvním použití programu Rádio FM dojde k automatickému vyhledání dostupných kanálů FM, jejich uložení formou předvoleb a pak přehrávání první nalezené stanice FM.

Naladění stanice FM

Na obrazovce Rádio FM můžete dělat několik věcí:
  • Klepněte na pro zobrazení seznamu Všechny předvolby a zvolte stanici, kterou chcete poslouchat.
  • Klepněte na a přejděte na předchozí dostupnou stanici FM, nebo na a přejděte na následující stanici FM.
  • Přesunutím posuvníku nalaďte jakoukoli frekvenci v pásmu FM.
  • Klepnutím na jemně doladíte frekvenci rádia o -0,1 MHz nebo klepnutím na jemně doladíte frekvenci rádia o +0,1 MHz.
  • Klepněte na pro přidání názvu aktuální stanice, kterou máte právě naladěnou.
  • Hlasitost přehrávání můžete upravit pomocí tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST.
  • Chcete-li znovu vyhledat a uložit stanice FM, stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Vyhledat a uložit.
  • Stisknutím tlačítka můžete ztlumit zvuk nebo změnit zvukový výstup na Mono nebo Stereo. Zvukový výstup můžete také přepnout mezi Reproduktor a Sluchátka.

Uzavření či vypnutí aplikace Rádio FM

Rádio můžete nadále poslouchat i během používání ostatních aplikací v zařízení HTC Explorer nebo úplně aplikaci Rádio FM zavřít.
Komu Proveďte
Zavření obrazovky aplikace Rádio FM Stiskněte . Rádio FM běží dále na pozadí.

Chcete-li se vrátit zpět na obrazovku Rádio FM, vysuňte Panel oznámení, a pak klepněte na položku Rádio FM.

Úplné vypnutí a zavření aplikace Rádio FM Klepněte na obrazovku Rádio FM.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
423
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-explorer
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY