APLIKACE A FUNKCE
Používání aplikace Hodiny
APLIKACE A FUNKCE

Používání aplikace Hodiny

O widgetu Hodiny HTC

Pomocí widgetu Hodiny HTC můžete zobrazit aktuální datum, čas a místo. Pomocí widgetu Hodiny můžete také zobrazit čas v jiném městě.

Změna místa pro widget Hodiny

Ve výchozím nastavení widget Hodiny na Výchozí obrazovce zobrazuje vaše aktuální počasí. Widget Hodiny můžete na Výchozí obrazovce přízpůsobit tak, aby zobrazoval počasí na jiném místě.
 1. Stiskněte a přidržte hodiny na Výchozí obrazovce a potom je přetáhněte na tlačítko .
 2. Chcete-li změnit nastavení, klepněte na hodiny.
 3. Zvolte město.

  Pokud požadované město nevidíte, klepněte na položku , abyste je vyhledali a přidali.

 4. Klepněte na tlačítko Hotovo

Používání aplikace Hodiny

Získejte z aplikace Hodiny více než jen obyčejné datum a čas. Používejte zařízení HTC Explorer jako stolní hodiny s kompletními informacemi o počasí nebo jako hodiny ve světě, abyste mohli vidět, jaký je čas v několika městech po celém světě. Aplikaci můžete používat také jako budík, stopky a časovač.
Pro otevření aplikace Hodiny lze provést některou z následujících akcí:
 • Klepněte na widget Hodiny na Výchozí obrazovce.
 • Na Výchozí obrazovce klepněte na položku a pak na Hodiny.
Klepněte na karty na dolní řádce nebo přesuňte prst po kartách a přepněte mezi jednotlivými funkcemi aplikace Hodiny.

Používání aplikace Stolní hodiny

Na obrazovce Stolní hodiny se zobrazí aktuální datum, čas a počasí. Zobrazuje také indikátor budíku a úrovně nabití baterie.

Klepnutím na obrázek nebo informace o počasí otevřete aplikaci Počasí, kde se zobrazí předpověď počasí na několik dní.

Používání aplikace Hodiny ve světě

Použijte obrazovku Hodiny ve světě aplikace Hodiny k ověření aktuálního času na několika místech na světě. Můžete také nastavit čas ve svém městě, přidat další města do seznamu hodin ve světě a ručně nastavit časové pásmo, datum a čas.

Nastavení domovského města

 1. Na kartě Hodiny ve světě stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení plochy.
 2. Zadejte název domovského města. Během zadávání se seznam filtruje a ukazuje odpovídající města a země.
 3. Přesuňte se v seznamu a klepněte na své domovské město.

Nastavení časového pásma, data a času

Chcete-li nastavit časové pásmo, datum a čas v zařízení HTC Explorer ručně, musíte nejprve vypnout automatickou synchronizaci času.
 1. Na kartě Hodiny ve světě stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení místního času.
 2. Zrušte zaškrtnutí pole Automaticky a potom nastavte časové pásmo, data a čas podle potřeby.
Tip: Na Výchozí obrazovce můžete také stisknout tlačítko a pak klepněte na Nastavení > Datum a čas a otevřete obrazovku Nastavení data a času.

Přidání města na obrazovku Hodiny ve světě

Můžete přidat další města na obrazovku Hodiny ve světě, abyste mohli okamžitě ověřovat datum a čas v těchto městech.
 1. Na kartě Hodiny ve světě klepněte na položku .
 2. Zadejte město, které chcete přidat. Během zadávání se seznam filtruje a ukazuje odpovídající města a země.
 3. Posouvejte se odpovídajícím seznamem a pak klepněte na město, které chcete přidat.

Nastavení připomenutí

Na kartě Připomenutí v aplikaci Hodiny můžete nastavit jedno nebo několik připomenutí.
 1. Na kartě Připomenutí zaškrtněte políčko připomenutí a potom na toto budík klepněte.
 2. Na obrazovce Nastavit připomenutí přetáhněte prst nahoru nebo dolů a posuňte ovladač času a nastavte požadovaný čas.
 3. Vyberte z dostupných možností. Můžete provést následující:
  • Zadejte Popis a zvolte Zvuk připomenutí, který chcete použít.
  • Klepněte na položku Opakovat. Zvolte dny v týdnu, ve kterých se má připomenutí ozývat, a pak klepněte na OK.
  • Zvolte zaškrtávací pole Vibrace, pokud chcete, aby zařízení HTC Explorer vibrovalo při aktivaci budíku.
 4. Jakmile nastavení připomenutí dokončíte, klepněte na Hotovo.
Tip:
 • Chcete-li vypnout připomenutí, zrušte zaškrtnutí pole daného alarmu.
 • Pokud potřebujete nastavit více než tři připomenutí, klepněte na .

Odstranění budíku

 1. Na kartě Budíky stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Odstranit.
 2. Vyberte budíky, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku Odstranit.

Změna nastavení zvuku budíku

Na kartě Budíky stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení. Můžete změnit následující nastavení:
Budík v tichém režimu Tato možnost je vybrána standardně, což budíku umožňuje signalizaci i v případě, že je hlasitost v tichém režimu. Zrušte zaškrtnutí tohoto pole, pokud chcete budík vypnout, když je HTC Explorer v tichém režimu.
Hlasitost budíku Nastavte hlasitost, kterou chcete pro budík použít.
Doba odložení Nastavte dobu odložení signalizace mezi jednotlivými aktivacemi budíku.
Chování postranního tlačítka Zvolte, co se stane s budíkem po stisknutí postranního tlačítka (ZVÝŠIT HLASITOST/SNÍŽIT HLASITOST). Můžete nastavit tlačítko na odložení budíku, zrušení budíku nebo tlačítko deaktivovat. Postranní tlačítko je funkční pouze v případě, že obrazovka není uzamčena.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
423
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-explorer
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY