Sledování fotografií a videí

Sledování fotografií a videí

Po vybrání alba můžete procházet fotografie a videa.
Přesunutím prstu nahoru nebo dolů procházejte miniaturami. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.
Tip: Máte-li fotografii zobrazenou na celou obrazovku, můžete stisknout a potom klepněte na položku Zobrazit na mapě pro zobrazení umístění, kde jste fotografii pořídili. (Položka Zobrazit na mapě je k dispozici, pokud jste povolili možnost Fotografie s geoznačkou v aplikaci Fotoaparát.)

Přibližování a oddalování fotografií

Existují dva způsoby, jak přiblížit nebo oddálit fotografii.

  • Rychlým dvojitým klepnutím na obrazovku lze stránku přiblížit, dalším rychlým dvojitým klepnutím ji lze opět oddálit.
  • Pro přiblížení zatlačte palcem a ukazováčkem na obrazovku a potom prsty roztáhněte od sebe. Pro oddálení prsty sevřete do špetičky.

Prohlížení fotografií formou prezentace

  1. Vyberte si album, jehož fotografie si chcete prohlížet formou prezentace.
  2. Klepněte na položku > Prezentace.
    Tip: Klepnutím na obrazovku se zobrazí ovladače přehrávání.
0 lidí to považuje za užitečné