Změna nastavení fotoaparátu

Změna nastavení fotoaparátu

Otevřete panel nabídky, abyste se dostali na nastavení fotoaparátu a mohli je změnit.
Chcete-li otevřít nastavení fotoaparátu, stiskněte tlačítko .
Autoportrét (pouze režim fotografie)
Tuto možnost vyberte, když chcete vyfotografovat sami sebe zblízka.
Samospoušť (pouze režim fotografie)
Můžete nastavit časové zpoždění, po jehož uplynutí fotoaparát automaticky fotografii pořídí.
Úpravy obrazu
Přesuňte prst po každém posuvníku a nastavte expozici, kontrast, sytost a ostrost.
Vyvážení bílé
Vyvážení bílé umožňuje fotoaparátu zachytit více barev přesněji a to nastavením aktuálního světelného prostředí.
Rozlišení/kvalita videa
Zvolte rozlišení fotografie nebo videa, které se mají použít.
ISO (pouze režim fotografování).
Můžete vybrat hodnotu citlivosti ISO nebo nastavit na Automaticky. Vyšší hodnoty ISO jsou lepší pro fotografování ve zhoršených světelných podmínkách.
Doba trvání kontroly
Nastavte čas pro zobrazení uložené fotografie nebo videa na obrazovce Kontrola, než fotoaparát přepne zpět na obrazovku Hledáček.
Širokoúhlá obrazovka (pouze režim fotografování).
Když je toto pole zaškrtnuto (výchozí), rozlišení fotografií, která jsou k dispozici pro výběr, jsou v poměru 3:2 a pro kompozici svého záběru můžete použít celou obrazovku Hledáček. Pokud toto pole zaškrtnuto není, rozlišení fotografií, která jsou k dispozici pro výběr, jsou ve standardním poměru 4:3.
Fotografie s geoznačkou (pouze režim fotografování)
Zvolte, když chcete uložit umístění podle GPS do zaznamenaných fotografií.
Automatické vylepšení (pouze režim fotografování)
Vyberte, chcete-li snížit šum použitím vysokého nastavení ISO a automaticky upravit jas fotografií.
Zvuk závěrky
Zaškrtněte, pokud chcete přehrát zvuk závěrky při stisknutí tlačítka spoušti nebo tlačítka zaznamenat.
Mřížka (pouze režim fotografování).
Zvolte, když chcete zobrazit mřížku v hledáčku, abyste tak snáze mohli sestavit kompozici snímku a vystředit jej před zhotovením snímku.
Záznam se zvukem (pouze režim videa)
Zvolte, když chcete zaznamenávat s obrazem také zvuk.
Obnovit výchozí
Změňte nastavení fotoaparátu zpět na výchozí.
0 lidí to považuje za užitečné