Záznam videa

Záznam videa

  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Videokamera.
  2. Zvolte si kvalitu videa a další nastavení fotoaparátu, které chcete používat.
  3. Zvolte, zda na video uplatníte nějaký efekt.
  4. Pomocí obrazovky Hledáček sestavte kompozici záběru.
  5. Klepnutím na tlačítko zahájíte zaznamenávání.
  6. Při zaznamenávání videa můžete volně provádět přiblížení či oddálení.
  7. Pro zastavení zaznamenávání klepněte znovu na .
  8. Zvolte, co chcete udělat s právě zhotoveným videem.
Související témata
0 lidí to považuje za užitečné