Přenos kontaktů ze starého telefonu

Přenos kontaktů ze starého telefonu

Kontakty ze svého starého telefonu můžete přenést do zařízení HTC Explorer prostřednictvím Bluetooth. V závislosti na modelu vašeho starého telefonu můžete také do zařízení HTC Explorer přenášet jiné typy dat, jako jsou události kalendáře a textové zprávy.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Přenos.
  2. Začněte klepnutím na položku Další.
  3. Zvolte název a model starého telefonu.
  4. Ve svém starém telefonu zapněte komunikaci Bluetooth a nastavte režim viditelnosti.
  5. Pro pokračování klepněte v zařízení HTC Explorer na položku Další. Zařízení HTC Explorer automaticky zapne Bluetooth a vyhledá zařízení Bluetooth.
  6. Ze seznamu zařízení vyberte starý telefon a pak klepněte na tlačítko Další. Zařízení HTC Explorer se potom pokusí spárovat se starým telefonem. Na obrazovce se zobrazí heslo zabezpečení.
  7. Zadejte toto heslo ve starém telefonu, nebo jej jednoduše potvrďte.
  8. Zvolte zaškrtávací pole Kontakty (a další podporované typy dat, které chcete importovat) a pak klepněte na položku Další.
  9. Když zařízení HTC Explorer dokončí import dat, klepněte na položku Hotovo.
0 lidí to považuje za užitečné