ZAČÍNÁME
Používání zvukových sad
ZAČÍNÁME

Používání zvukových sad

Každá zvuková sada vám poskytuje různou kombinaci zvuků pro vyzváněcí tóny a oznámení, jako jsou příchozí zprávy, e-maily, připomenutí událostí kalendáře a další oznámení. Přepínáním mezi zvukovými sadami můžete okamžitě nastavit tablet HTC Explorer tak, a by vás upozorňoval s využitím zábavných zvuků, když jste někde s přáteli, nebo změnit nastavení na slabé zvuky, když jste v práci.

Zvolení přednastavené zvukové sady

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na položku Přizpůsobit.
 2. Na kartě Zvuk klepněte na obrazovku Zvukové sady a potom klepněte na název zvukové sady.
 3. Můžete klepnout na , chcete-li si poslechnout různé zvuky této zvukové sady.
 4. Klepněte na položku Použít.

Vytvoření zvukové sady

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na položku Přizpůsobit.
 2. Na kartě zvuk klepněte na položku Zvuková sada.
 3. Klepněte na
 4. Zadejte název nové zvukové sady a klepněte na Hotovo.
Nově vytvořená zvuková sada je potom přidána do seznamu zvukových sad. Podle své volby můžete zvukové sadě přidělovat různé tóny.

Změna vyzváněcího tónu, oznámení a zvuků

Změňte vyzváněcí tóny, zvuková upozornění a připomenutí tak, aby odpovídaly vaší náladě nebo životnímu stylu. Zvolte různé zvuky z přednastaveného výběru nebo z vaší paměťové karty.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na položku Přizpůsobit.
 2. Na kartě zvuk klepněte na položku Zvuková sada.
 3. Zvolte zvukovou sadu, kterou chcete přizpůsobit, nebo vytvořte novou, a potom klepněte na položku Použít.
 4. Změňte vyzváněcí tón, zvuk oznámení a budíku na obrazovce Přizpůsobit.
  Poznámka: Můžete také přejít do aplikací Zprávy, Pošta a Kalendář, chcete-li zvolit zvuky pro nové zprávy, e-mail respektive připomenutí kalendáře.
Tablet HTC Explorer automaticky vaše volby ukládá do aktuální zvukové sady.

Odstranění zvukových sad

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na položku Přizpůsobit.
 2. Na kartě zvuk klepněte na položku Zvuková sada.
 3. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Odstranit.
 4. Klepněte na jednu nebo více zvukových sad, které chcete odstranit.
 5. Klepněte na položku Odstranit.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
423
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-explorer
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY