ZAČÍNÁME
Přeuspořádání obrazovky Plocha
ZAČÍNÁME
Přizpůsobení Výchozí obrazovky

Přeuspořádání obrazovky Plocha

Přeuspořádejte panely na obrazovce Plocha jakýmkoli způsobem, který odpovídá tomu, jak je používáte. Například přesuňte panely s často používanými widgety, zástupci a složkami blíže na hlavní Výchozí obrazovku.
Poznámka: Hlavní Výchozí obrazovka je panel, který je ve zobrazení Skok ohraničen tenkou čarou.
  1. Štípnutím na obrazovce Plocha můžete zobrazit zobrazení Skok.
  2. Stiskněte a přidržte miniaturu Výchozí obrazovky, kterou chcete přesunout. HTC Explorer potom zavibruje. Prst ještě nezvedejte.
  3. Přetáhněte miniaturu do nové pozice a potom zvedněte prst.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
423
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-explorer
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-home_screen-rearrange_home_screens