ZAČÍNÁME
Baterie
ZAČÍNÁME

Baterie

Zařízení HTC Explorer používá dobíjecí baterii. To, jak dlouho baterie vydrží, než je nutné ji nabít, záleží na tom, jak HTC Explorer používáte. Používané funkce a příslušenství mohou mít dopad na životnost baterie. Například pokud budete mít připojení Bluetooth stále zapnuté, spotřebujete více energie. Velkou spotřebu energie představují dlouhé telefonáty a časté procházení webových stránek. Také dbejte na polohu: slabý signál mobilní sítě a extrémní teploty znamenají vyšší spotřebu.

Vyjmutí baterie

  1. Sejměte zadní kryt.
  2. Palcem nebo prstem zvedněte baterii z prostoru baterie.

Vložení baterie

Důležité: Používejte pouze originální baterie dodané v balení nebo náhradní komponenty, které doporučíme.
  1. Sejměte zadní kryt.
  2. Vložte baterii (měděnými kontakty napřed) do prostoru baterie.

Nabíjení baterie

Dříve než začnete tablet HTC Explorer používat, doporučujeme nabít baterii.
Důležité:
  • K dobíjení baterie používejte pouze síťový adaptér a kabel USB dodaný v balení.
  • Nevyjímejte baterii ze zařízení HTC Explorer během dobíjení pomocí síťového adaptéru nebo autonabíječky.
  1. Vložte malý konec kabelu USB do konektoru USB.
  2. Vložte druhý konec kabelu USB do síťového adaptéru.
  3. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky, čímž zahájíte dobíjení baterie.
Během dobíjení baterie při zapnutém zařízení HTC Explorer je na stavovém řádku tabletu zobrazena ikona dobíjení baterie . Po úplném dobití baterie se ikona dobíjení baterie změní na ikonu plně nabité baterie . Když je displej vypnutý, animovaná ikona zobrazuje stav nabíjení.
Poznámka: Z bezpečnostních důvodů se baterie v případě přehřívání přestane nabíjet.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
423
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-explorer
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY