Zadní kryt

Zadní kryt

Sejmutí zadního krytu

Sejměte zadní kryt pro získání přístupu k prostoru pro baterii, slotu pro kartu SIM a slotu pro paměťovou kartu.
  1. Vypněte zařízení HTC Explorer a držte je pevně převrácený předním panelem směrem od sebe.
  2. Prsty dejte na spodní část zadního krytu směrem od telefonu a zároveň palcem tlačte na střed zadního krytu.

Nasazení zadního krytu

  1. Vložte horní část telefonu do horní části zadního krytu.
  2. Zatlačte spodní část zadního krytu na telefon, abyste kryt zajistili na místě. Zajištění zadního krytu je indikováno slyšitelným zaklapnutím.
0 lidí to považuje za užitečné