Resetování zařízení HTC EVO 3D

Resetování zařízení HTC EVO 3D

Pokud předáváte zařízení HTC EVO 3D jinému uživateli, nebo má zařízení HTC EVO 3D stálé problémy, které nelze vyřešit, proveďte obnovení původního nastavení (tzv. hardwarové resetování).

Výstraha: Obnovení původního nastavení trvale odstraní všechna data a uzpůsobená nastavení a všechny aplikace, které jste stáhli a nainstalovali. Před obnovením továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.

Provedení hardwarového obnovení původního nastavení z nabídky nastavení

  1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
  2. Klepněte na tlačítko Úložiště > Obnovení továrních dat.
  3. Klepněte na položku Resetovat telefon a potom klepněte na položku Odstranit vše.

Obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek

Pokud nemůžete zapnout zařízení HTC EVO 3D nebo zpřístupnit nabídku nastavení, můžete přesto provést obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek na zařízení HTC EVO 3D.

  1. Vyjměte baterii, vyčkejte několik sekund, a vložte ji zpět.
  2. Stiskněte a přidržte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a potom stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ.
  3. Vyčkejte na zobrazení obrazovky se třemi snímky Android, pak uvolněte tlačítko NAPÁJENÍ a SNÍŽIT HLASITOST.
  4. Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a zvolte možnost OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH DAT a pak stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
0 lidí to považuje za užitečné