Nastavení a služby
Aktualizace softwaru zařízení HTC EVO 3D
Nastavení a služby

Aktualizace softwaru zařízení HTC EVO 3D

Zařízení HTC EVO 3D si může ověřit dostupnost nové aktualizace softwaru a poté vás o tom informovat. Pak můžete stáhnout a nainstalovat aktualizaci softwaru pomocí připojení Wi-Fi nebo datového připojení. Můžete si také ručně ověřit, zda je k dispozici nějaká softwarová aktualizace.

Podle typu aktualizace může tento proces smazat všechna vaše osobní data a přizpůsobená nastavení a rovněž odebrat programy, které jste nainstalovali. Ujistěte se, že máte zálohované všechny informace soubory, které si chcete uchovat.

Poznámka: Ke stahování aktualizací softwaru můžete použít Wi-Fi, abyste nemuseli platit další poplatky.

Instalace aktualizace

Když je zapnuté internetové připojení a je k dispozici nová aktualizace, zobrazí se dialogové okno aktualizace systému, které vás procesem provede. Pokud se nezobrazí dialogové okno, podívejte se po ikoně oznámení o aktualizaci na stavovém řádku.
  1. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o aktualizaci.
  2. Na dialogovém okně aktualizace systému zvolte, jaký typ připojení chcete použít pro stažení aktualizace.
  3. Pro zahájení stažení postupujte podle pokynů na obrazovce.
  4. Po dokončení stažení klepněte na položku Instalovat teď a potok klepněte na položku OK dialogovém okně Nainstalovat aktualizaci systémového softwaru.

Vyčkejte na dokončení aktualizace. HTC EVO 3D se potom automaticky restartuje.

Ruční kontrola aktualizací

  1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
  2. Klepněte na položky O telefonu > Aktualizace Softwaru > Zkontrolovat nyní.
Související témata
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
398
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-evo-3d
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY