Nastavení a služby
Změna nastavení displeje
Nastavení a služby

Změna nastavení displeje

Ruční nastavení jasu displeje

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položky Displej > Jas
 3. Zrušte zaškrtnutí pole Automatický jas.
 4. Přetažením posuvníku jasu doleva snížíte jas displeje, přetažením posuvníku doprava jas zvýšíte.

Nastavte časový interval před vypnutím obrazovky

Obrazovka bude po určité době nečinnosti vypnuta za účelem úspory energie. Můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položku Displej > Spánek.
 3. Klepněte na čas limitu vypnutí obrazovky.

Vypnutí automatického otáčení obrazovky

Poznámka: Automatické otáčení není podporováno ve všech aplikacích.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položku Displej.
 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Automatické otočení obrazovky.

Překalibrování snímače G

Pokud se vám zdá, že orientace obrazovky neodpovídá přesně způsobu držení zařízení HTC EVO 3D, proveďte kalibraci obrazovky.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položky Displej > Kalibrace G-Sensoru.
 3. Položte zařízení HTC EVO 3D na vodorovný povrch a klepněte na položku Kalibrovat.
 4. Po kalibraci klepněte na tlačítko OK.

Ponechání zapnuté obrazovky během dobíjení

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položku Možnost vývoje.
 3. Zvolte zaškrtávací pole Nevypínat obrazovku.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
398
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-evo-3d
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY