Nastavení a služby
Příjem informací pomocí Bluetooth
Nastavení a služby

Příjem informací pomocí Bluetooth

HTC EVO 3D může pomocí připojení Bluetooth přijímat různé typy souborů, včetně fotografií, hudebních skladeb, kontaktních informací, událostí kalendáře a dokumentů, například PDF.
Důležité: Informace o odesílání informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro Zap./Vyp. Bluetooth, abyste ji zapnuli.
 3. Klepněte na položku Bluetooth. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
 4. Klepněte na název HTC EVO 3D Bluetooth poblíž horní části obrazovky, aby zařízení HTC EVO 3D bylo viditelné pro zařízení Bluetooth, která jsou poblíž.
 5. Na vysílajícím zařízení odešlete jeden nebo několik souborů do zařízení HTC EVO 3D.
 6. Na výzvu přijměte žádost o spárování na zařízení HTC EVO 3D a přijímacím zařízení. Také můžete být vyzváni k zadání stejného hesla nebo potvrzení automaticky generovaného hesla na obou zařízeních.

  Potom se zorbazí žádost o potvrzení Bluetooth.

 7. Klepněte na položku Párovat.
 8. Když HTC EVO 3D obdrží oznámení o požadavku na přenos souborů, přesuňte se k panelu oznámení, klepněte na oznámení příchozího souboru a pak klepněte na položku Přijmout.
 9. Po přenesení souboru se zobrazí oznámení. Přesuňte panel Oznámení a pak klepněte na příslušné oznámení.

Po otevření obdrženého souboru závisí následující akce na jeho typu:

 • Multimediální soubory a dokumenty jsou obvykle přímo otevřeny v kompatibilní aplikaci. Pokud například otevřete hudební skladbu, začne hrát v aplikaci Hudba.
 • V souboru vCalendar zvolte kalendář, kde chcete událost uložit, pak klepněte na Importovat. Soubor vCalendar je přidán do událostí Kalendář.
 • V případě souboru kontaktů vCard můžete zvolit import jednoho, několika nebo všech těchto kontaktů do seznamu.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
398
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-evo-3d
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY