Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth

Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth

Prostřednictvím stereo sluchátek Bluetooth můžete poslouchat hudbu, nebo hovořit prostřednictvím hands-free sady nebo autosady Bluetooth.
Důležité:
 • Chcete-li poslouchat hudbu pomocí sluchátek nebo autosady, musí příslušní sada podporovat profil A2DP Bluetooth.
 • Než připojíte sluchátka, musíte nastavit jejich viditelnost, aby je tablet HTC EVO 3D mohl vyhledat. Podrobnosti najdete v příručce k náhlavní soupravě.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro Zap./Vyp. Bluetooth, abyste ji zapnuli.
 3. Klepněte na položku Bluetooth. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
 4. Pokud v seznamu nejsou vaše sluchátka uvedena, stiskněte a potom klepněte na Hledání zařízení pro obnovení seznamu.
 5. Když uvidíte název sluchátek v části Dostupná zařízení, klepněte na něj.
 6. Zařízení HTC EVO 3D se automaticky pokusí spárovat se sluchátky.
 7. Pokud se automatické párování nezdaří, zadejte heslo dodané ke sluchátkům.
Pod názvem sluchátka s mikrofonem typu hands-free nebo autosady v seznamu zařízení Bluetooth se zobrazí stav párování a připojení. Když jsou sluchátka nebo autosada Bluetooth připojeny k tabletu HTC EVO 3D, na stavovém řádku se zobrazí ikona připojení Bluetooth .

Připojení sluchátek nebo autosady

Normálně můžete snadno sluchátka připojit zapnutím funkce Bluetooth na zařízení HTC EVO 3D a pak zapnutím sluchátek. Může však být nutné připojení provést ručně, pokud byla sluchátka používána s jiným zařízením Bluetooth.
Důležité: Zkontrolujte, zda jsou sluchátka v režimu viditelnosti. Podrobnosti najdete v příručce k náhlavní soupravě.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro Zap./Vyp. Bluetooth, abyste ji zapnuli.
 3. Klepněte na položku Bluetooth. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
 4. Klepněte na název sluchátek v části Párovaná zařízení.
 5. Na výzvu zadejte heslo, můžete zkusit 0000 nebo 1234, nebo se informujte v dokumentaci dodané ke sluchátkům/autosadě, kde je heslo uvedené.

Pokud přesto nemůžete sluchátka nebo autosadu připojit, postupujte podle pokynů v části ​“‍Zrušení párování zařízení Bluetooth” v této kapitole, pak postupujte podle kroků v ​“‍Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth” výše.

0 lidí to považuje za užitečné