Nastavení a služby
Připojení k síti VPN
Nastavení a služby

Připojení k síti VPN

Můžete přidat sítě VPN (virtual private network), které vám umožňují připojit a získat zdroje v rámci zabezpečené místní sítě, například vaší firemní sítě.

Podle typu používané sítě VPN může být nutné zadat přihlašovací údaje nebo nainstalovat bezpečnostní certifikát, než se budete moci k firemní síti VPN připojit. Tyto informace obdržíte od správce sítě.

Tablet HTC EVO 3D musí také nejprve vytvořit připojení Wi-Fi nebo datové připojení, než budete moci aktivovat připojení k síti VPN.

Přidání připojení k síti VPN

Důležité: Nejprve musíte nastavit kód PIN nebo heslo na obrazovce uzamčení a potom je možné nastavit VPN.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku Další.
 3. Klepněte na VPN > Přidat síť VPN.
 4. Zadejte nastavení VPN a proveďte nastavení podle údajů zabezpečení, které jste získali od správce sítě.
 5. Klepněte na tlačítko Uložit.
Příslušná síť VPN se přidá do Oddílu sítě VPNs na obrazovce Nastavení sítě VPN.

Připojení k síti VPN

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku Další.
 3. Klepněte na položku VPN.
 4. Klepněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
 5. Zadejte údaje pro přihlášení a potom klepněte na položku Připojit. Po připojení se v oznamovací oblasti v záhlaví zobrazí ikona připojení VPN .
Otevřete prohlížeč, chcete-li získat přístup ke zdrojům, jako je intranet na vaší firemní síti.

Odpojení od sítě VPN

 1. Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel oznámení.
 2. Klepněte na Připojení k síti VPN, vraťte se na obrazovku Nastavení VPN a pak klepněte na síť VPN, od které se chcete odpojit.
Související témata
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
398
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-evo-3d
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY