Nastavení a služby
Zadávání slov s predikcí
Nastavení a služby

Zadávání slov s predikcí

Prediktivní zadávání textu je standardně povoleno, doporučená slova se zobrazují během psaní.
Tip: Klepnutím na přepnete mezi režimy predikce Multitap a XT9 při používání kompaktní klávesnice nebo klávesnice telefonu.
Chcete-li zadat slovo v prediktivním režimu, postupujte takto:
 • Pokud v seznamu doporučných je požadované slovo zvýrazněné zeleně nebo oranžově, můžete klepnout na mezerník a vložit je do textu.
 • Pokud se požadované slovo zobrazí v seznamu doporučených dříve, než dokončíte jeho celé zadání, klepněte na slovo a vložte jej do textu.
 • Pokud je vpravo od seznamu doporučených zobrazena šipka, klepnutím na šipku zobrazíte další možnosti.

Nastavení druhého jazyka klávesnice

Můžete nastavit dvojjazyčné zadávání slov s predikcí. Při psaní se doporučená slova budou zobrazovat v jazycích, které vyberete.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení > Jazyk a klávesnice.
 2. Klepněte na vedle položky Zadávání dotykem.
 3. Klepněte na položku Dvojjazyčná predikce a potom zvolte jazyk, který si přejete.

Přidání slova do slovníku prediktivního textu

Při zadávání textu pomocí standardního rozvržení klávesnice klepněte na libovolné slovo v seznamu doporučných a bude tak automaticky přidáno.

Slovo do seznamu můžete také přidat ručně.

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení > Jazyk a klávesnice.
 2. Klepněte na vedle položky Zadávání dotykem.
 3. Klepněte na položku Osobní slovník > Upravit osobní slovník > .
 4. Zadejte slovo, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko OK.

Úprava nebo odstranění slova ve slovníku prediktivního textu.

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení > Jazyk a klávesnice.
 2. Klepněte na vedle položky Zadávání dotykem.
 3. Klepněte na položku Osobní slovník > Upravit osobní slovník.
  • Chcete-li upravit slovo, klepněte na něj.
  • Chcete-li odstranit slova ze slovníku, stiskněte tlačítko a klepněte na položku Odstranit. Potom zvolte slova, která chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Odstranit.

Zálohování osobního slovníku na paměťovou kartu

Pokud máte vloženou paměťovou kartu, můžete zálohovat nová slova, která přidáte do slovníku prediktivního textu.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení > Jazyk a klávesnice.
 2. Klepněte na vedle položky Zadávání dotykem.
 3. Klepněte na položky Osobní slovník > Synchronizovat osobní slovník > Zkopírovat na paměťovou kartu.

Import osobního slovníku z paměťové karty

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení > Jazyk a klávesnice.
 2. Klepněte na vedle položky Zadávání dotykem.
 3. Klepněte na položky Osobní slovník > Synchronizovat osobní slovník > Obnovit z paměťové karty.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
398
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-evo-3d
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY