Záznam hlasu

Záznam hlasu

Pomocí aplikace Hlasový záznamník můžete své nápady rychle zaznamenat a nahrát svůj hlas.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Hlasový záznamník.
  2. Přidržte mikrofon blízko úst.
  3. Klepnutím na tlačítko spusťte záznam hlasového klipu.
    Poznámka: Hlasový záznamník může běžet na pozadí, když v zařízení HTC EVO 3D děláte další věci, s výjimkou toho, když otevřete aplikace, které také využívají zvukové funkce.
  4. Klepnutím na tlačítko zastavíte zaznamenávání.
  5. Zadejte název hlasového záznamu a potom klepněte na položku Uložit.
Klepnutím na tlačítko spusťte přehrávání hlasového záznamu.
Tip: Pro zobrazení možností pro sdílení, odstranění nebo přejmenování hlasového záznamu stiskněte tlačítko .

Nastavení hlasového klipu jako vyzváněcího tónu

  1. Na obrazovce Hlasový záznamník klepněte na  .
  2. Stiskněte a podržte hlasový záznam, který chcete nastavit jako vyzváněcí tón, pak klepněte na Nastavit jako vyzváněcí tón.
0 lidí to považuje za užitečné