Poslech aplikace Rádio FM

Poslech aplikace Rádio FM

Aplikace Rádio FM vám umožňuje naladit si a poslouchat oblíbené rozhlasové stanice.
Důležité: Chcete-li používat Rádio FM, musíte nejprve připojit sluchátka do zvukového konektoru zařízení HTC EVO 3D. Rádio FM používá stereo sluchátka jako anténu.
Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Rádio FM.
Při prvním použití programu Rádio FM dojde k automatickému vyhledání dostupných kanálů FM, jejich uložení formou předvoleb a pak přehrávání první nalezené stanice FM.

Naladění stanice FM

Na obrazovce Rádio FM můžete dělat několik věcí:
  • Klepněte na pro zobrazení seznamu Všechny předvolby a zvolte stanici, kterou chcete poslouchat.
  • Klepněte na a přejděte na předchozí dostupnou stanici FM, nebo na a přejděte na následující stanici FM.
  • Přesunutím posuvníku nalaďte jakoukoli frekvenci v pásmu FM.
  • Klepnutím na jemně doladíte frekvenci rádia o -0,1 MHz nebo klepnutím na jemně doladíte frekvenci rádia o +0,1 MHz.
  • Klepněte na pro přidání názvu aktuální stanice, kterou máte právě naladěnou.
  • Stiskněte pro opakování vyhledání a uložení stanic FM, ztlumení zvuku a více.

Uzavření či vypnutí aplikace Rádio FM

  • Stiskněte , chcete-li dále poslouchat rádio, když používáte ostatní aplikace.
  • Pro úplné vypnutí Rádia FM klepněte na .
0 lidí to považuje za užitečné