Importování kontaktů z karty SIM

Importování kontaktů z karty SIM

  1. Na kartě Lidé stiskněte .
  2. Klepněte na položku Importovat/Exportovat > Importovat z karty SIM.
  3. Pokud jste si nastavili účet Google nebo Exchange ActiveSync, klepněte na typ pro importované kontakty.
  4. Vyberte kontakty, které chcete importovat.
  5. Klepněte na tlačítko Uložit.
0 lidí to považuje za užitečné