Se kterými online účty je synchronizace možná?

Se kterými online účty je synchronizace možná?

HTC EVO 3D se může synchronizovat s oblíbenými online sociálními sítěmi a e-mailovými účty.

Chcete-li zjistit, se kterými účty je synchronizace možná, na Výchozí obrazovce stiskněte a potom klepněte na položky Nastavení > Účet a synchronizace.

0 lidí to považuje za užitečné