APLIKACE A FUNKCE
Sdílení médií na domácí síti
APLIKACE A FUNKCE

Sdílení médií na domácí síti

Sdílelejte fotografie, videa a hudbu s větším okruhem přátel na domácí síti. Jednoduše připojte telefon k síti a okamžitě můžete zobrazit pořízené fotografie a videa na velké televizi nebo spustit datový proud vašich oblíbených hudebních skladeb v hi-fi zvukovém systému — to vše prostřednictvím DLNA. Další informace o DLNA najdete na webu www.dlna.org.
Důležité: Před sdílením médií na domácí síti:
  • Připojte telefon k síti prostřednictvím Wi-Fi.
  • Připojte televizor nebo zvukový systém k síti. Postup najdete v příručce ke svému televizoru nebo zvukovému systému.
  1. Otevřete aplikaci Galerie nebo Hudba.
  2. Najděte média, které chcete sdílet, a potom na ně klepněte.
  3. Při prohlížení fotografie nebo přehrávání videa klepněte na obrazovku pro zobrazení ovladačů a potom klepněte na položku . Nebo pokud přehráváte hudbu, stiskněte a potom klepněte na položku Výstup.
  4. Zvolte zařízení na vaší síti, kde chcete média přehrávat.
  5. Po připojení k druhému zařízení klepněte na ovládací prvky na obrazovce pro ovládání přehrávání, úpravu hlasitosti a tak dále.
  6. Pro zastavení sdílení médií a odpojení od druhého zařízení klepněte na .
Tip: Při přehrávání média na jiném zařízení můžete stisknout tlačítko a provádět v zařízení HTC EVO 3D další věci.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
398
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-evo-3d
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-connected_media