APLIKACE A FUNKCE
Úprava fotografií
APLIKACE A FUNKCE

Úprava fotografií

Na fotografiích můžete provádět základní úpravy, jako je otáčení a ořezávání. Fotografie můžete také vylepšovat pomocí efektů, jako je vysoký kontrast, starobylý vzhled a tak dále.
Poznámka: U 3D fotografování není k dispozici upravování fotografií. Pokud je upravíte, budou převedeny na 2D fotografie (jpeg).

Otočení fotografie

 1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
 2. Stiskněte a přidržte fotografii a potom klepněte na položky Upravit > Otočit vlevo nebo Otočit vpravo.

Oříznutí fotografie

 1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
 2. Stiskněte a přidržte fotografii a potom klepněte na položku Upravit > Oříznout. Na fotografii se zobrazí ořezový rámeček.
 3. Můžete provést následující:
  • Přetáhněte ořezový rámeček na část fotografie, kterou chcete oříznout.
  • Stiskněte a přidržte okraj ořezového rámečku. Když se zobrazí směrové šipky, přetáhněte prst dovnitř nebo ven a změňte velikost.
 4. Klepněte na tlačítko Uložit.
Oříznutá fotografie bude uložena jako kopie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Přidávání fotografických efektů

 1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
 2. Stiskněte a přidržte fotografii a potom klepněte na položku Upravit > Efekty.
 3. Klepněte na efekt, který chcete uplatnit na fotografii nebo klepněte na pro přidání rámečku k vaší fotografii.
 4. Klepněte na tlačítko Uložit.
Vylepšená fotografie bude uložena jako kopie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Uložení 3D fotografie jako 2D

Pokud váš počítač nemůže zobrazovat 3D fotografie, můžete je uložit jako 2D fotografie (jpeg) před jejich přenosem do počítače.
 1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
 2. Stiskněte a přidržte 3D fotografii a potom klepněte na položku Upravit > Uložit jako 2D.
2D fotografie bude uložena jako kopie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Ořezávání videa

Nechtěné scény z videa pořízeného pomocí zařízení HTC EVO 3D je možné odebrat.
 1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
 2. Stiskněte a přidržte video, které chcete upravit, a potom klepněte na tlačítko Oříznout.
 3. Přetáhněte dva posuvníky do míst, kde má video začínat a končit.

  Při přetahování posuvníku uvidíte časové značky a snímky videa. Snímek uprostřed je váš počáteční nebo konečný snímek.

 4. Klepnutím na zobrazíte náhled videa.
 5. Klepněte na tlačítko Hotovo.
Ořezané video se uloží jako nový soubor. Původní video zůstane zachováno beze změn.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
398
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-evo-3d
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY