APLIKACE A FUNKCE
Sledování fotografií a videí
APLIKACE A FUNKCE

Sledování fotografií a videí

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Galerie.
 2. Klepněte na fotoalbum nebo videoalbum.
 3. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.
Tip:
 • Pokud máte zobrazený snímek, který jste pořídili pomocí zařízení HTC EVO 3D, klepněte na položku 2D zobrazení nebo 3D zobrazení pro přepnutí mezi zobrazením snímků ve 2D a 3D.
 • Máte-li fotografii zobrazenou na celou obrazovku, můžete klepnout kamkoli na obrayovce a potom klepněte na položku Další > Zobrazit na mapě pro zobrazení umístění, kde jste fotografii pořídili. (Položka Zobrazit na mapě je k dispozici, pokud jste povolili možnost Fotografie s geoznačkou v aplikaci Fotoaparát.)

Spuštění prezentace fotografií

 1. Klepněte na fotoalbum.
 2. Klepněte na položku Další > Prezentace.
Klepnutím na obrazovku během prezentace se zobrazí ovladače. Klepněte na pro nastavení předvoleb prezentace.

Úprava 3D fotografie

Když pořizujete 3D fotografie, zadní kamera zachycuje levý a pravý obraz pro zajištění trojrozměrného vzhledu. V aplikaci Galerie můžete upravit tyto dva obrazy ve fotografii pro získání co nejlepšího 3D snímku.
 1. Přejděte na 3D fotografii, kterou chcete upravit.
 2. Klepnutím na obrazovku zobrazte ovládací prvky na obrazovce a potom klepněte na položky Upravit > Upravit zarovnání 3D.
 3. Upravte snímek pro získání co nejlepšího 3D zobrazení:
  • Klepněte na nebo pro vzestupný posun levého nebo pravého snímku.
  • Stiskněte a přidržte nebo pro stálý pohyb levého nebo pravého snímku.
 4. Klepněte na tlačítko Uložit.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
398
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-evo-3d
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY