Odeslání textové zprávy SMS

Odeslání textové zprávy SMS

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Zprávy.
 2. Klepněte na tlačítko .
 3. Zadejte jméno kontaktu nebo číslo mobilního telefonu do pole Komu.
  Tip: Chcete odeslat zprávu skupině přátel? Klepněte na , pak zvolte kontakty, kterým chcete zprávu poslat.
 4. Klepněte na pole Přidat text a potom zadejte zprávu.
 5. Klepněte na položku Odeslat nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.
  Poznámka:
  • Existuje limit v počtu znaků pro jednu zprávu SMS (je zobrazen nad tlačítkem Odeslat). Pokud limit překročíte, bude zpráva doručena jako jedna, ale bude účtována jako více než jedna zpráva.
  • Aplikace automaticky převede zprávu SMS na zprávu MMS, když do zadáte e-mailovou adresu, přidáte předmět zprávy, připojíte položku nebo sestavíte velmi dlouhou zprávu.
0 lidí to považuje za užitečné