ZAČÍNÁME
Přeuspořádání karet aplikací
ZAČÍNÁME

Přeuspořádání karet aplikací

Karty, které jsou ve spodní části některých aplikací, můžete uspořádat tak, aby vysokou prioritu měly typy informací, které používáte často. Karty také můžete přidávat nebo odebírat.
  1. Otevřete aplikaci, která má obvyklé karty ve spodní části obrazovky.
  2. Stiskněte a přidržte aktuální kartu, dokud se obrazovka nezmění a nezobrazí zprávu o přeuspořádání karet.
  3. Můžete provést následující:
    • Změnit pořadí karet. Stiskněte kartu a přidržte ji a potom ji přetáhněte na novou pozici.
    • Přetáhnout kartu na dolní řádku nebo z ní pro přidání nebo odebrání karty.
  4. Po dokončení klepněte na tlačítko .
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
398
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-evo-3d
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-personalizing-rearrange_app_tabs