ZAČÍNÁME
Režim spánku
ZAČÍNÁME

Režim spánku

Režim spánku spoří energii baterie tím, že přepne tablet HTC EVO 3D do režim nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítka, když máte tablet HTC EVO 3D uložen v tašce. I přesto budete dostávat zprávy a hovory a zmeškané hovory a zprávy se zobrazí na obrazovce uzamčení.
Tip: Pokud nechcete, aby se zmeškané hovory nebo zprávy zobrazovaly na obrazovce uzamčení, stiskněte a potom klepněte na položky Nastavení > Utajení.

Přepnutí do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete tablet do režimu spánku. Tablet HTC EVO 3D se automaticky přepne do režimu spánku, když je chvíli v nečinnosti.

Probuzení z režimu spánku

Chcete-li zařízení HTC EVO 3D probudit ručně, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Obrazovku budete muset odemknout.
Poznámka: Zařízení HTC EVO 3D se z režimu spánku probudí automaticky, když máte příchozí hovor.

Odemčení obrazovky

Pro odemčení obrazovky vytáhněte kroužek nahoru.
Poznámka: Pokud jste nastavili vzor pro odemknutí obrazovky, kód pin nebo heslo, budete před odemknutím displeje vyzváni, abyste tento vzor nakreslili, zadali kód PIN nebo heslo.
Pokud máte nastavené nějaké připomenutí události nebo budík, můžete přetáhnout nebo do kruhu pro připomenutí nebo zrušení události či budíku.

Otevření aplikace z obrazovky zamčení

Pro odemčení obrazovky a přímé přejití do aplikace přetáhněte na obrazovce zamčení aplikaci dolů do kruhu.
Tip: Zástupci na obrazovce uzamčení jsou stejné aplikace jako ty, které jsou na panelu spouštění na Výchozí obrazovce. Chcete-li změnit zástupce na obrazovce uzamčení, nahraďte aplikace na panelu spouštění.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
398
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-evo-3d
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-power-sleep_mode