Odesílání souborů do složky Dropbox

Odesílání souborů do složky Dropbox

Vaše soubory vás mohou následovat. Ať ze svého zařízení HTC EVO 3D pomocí služby Dropbox odešlete jakýkoli dokument, video nebo fotografii, dojde k aktualizaci na vašem webovém účtu a v dalších zařízeních, ve kterých máte Dropbox nainstalovaný.
Důležité:
  • Chcete-li začít aplikaci používat, musíte si vytvořit účet Dropbox nebo se k němu přihlásit.
  • Pro odesílání dokumentů musíte mít v zařízení HTC EVO 3D nainstalovaného správce souborů. Podrobnosti viz www.dropbox.com.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Dropbox.
  2. Vyberte nebo vytvořte složku, do které chcete odeslat svůj soubor.

    Pro vytvoření nové složky stiskněte a potom klepněte na položku Nová složka.

  3. Klepněte na a potom zvolte soubor, který chcete odeslat.
  4. Procházením přejděte na soubor, který chcete odeslat, a vyberte jej a potom klepněte na položku Odeslat.

Jakmile soubor odešlete do služby Dropbox, můžete jej sdílet s ostatními. Stiskněte a přidržte soubor a potom klepněte na položku Sdílet. Vyberte, jak má být soubor sdílen.

0 lidí to považuje za užitečné