Před pořízením snímku

Jak mohu přijímat nebo blokovat skupinové MMS?

Skupinové MMS jsou jako skupinový chat, kdy se příjemci mohou přidat ke konverzaci, kterou jste začali. Odpovědi jsou také uspořádány do jedné posloupnosti.

Pro zapnutí nebo vypnutí skupinové MMS, klepněte v aplikaci Zprávy na položky > Nastavení > Multimediální zprávy (MMS) a potom vyberte nebo zrušte výběr možnosti Skupinové zprávy.
0 lidí to považuje za užitečné