APLIKACE A FUNKCE
Zobrazení míst v aplikaci Google Maps
APLIKACE A FUNKCE

Zobrazení míst v aplikaci Google Maps

Vyhledání vlastní polohy

Chcete-li vyhledat své místo v aplikaci Google Maps, musíte povolit vyhledávání zdrojů. Další informace naleznete v části Zapnutí služby stanovení polohy.
 1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > Mapy.
 2. Na obrazovce Mapy Google stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Moje poloha. Vaše poloha bude zobrazena na mapě jako blikající modrý bod.

Pohyb po mapě

Pohybovat se po mapě můžete posunutím prstu nebo optického trackballu po obrazovce libovolným směrem.

Zvětšení nebo zmenšení mapy

 • Stiskněte tlačítko plus nebo mínus na straně Ovládacích prvků přiblížení.
 • Poklepejte na umístění na mapě a zvětšete dané umístění.

Získání adresy a dalších informací o umístění

 1. Klepněte a stiskněte umístění na mapě.Otevřete balónová nápověda nad umístěním, s adresou a miniaturou zobrazené ulice (je-li k dispozici).
 2. Klepněte na ni a zobrazte další informace, nebo získejte pokyny pro přesun do tohoto místa.

Vyhledání umístění v aplikaci Street View

Režim Street View (k dispozici jen ve vybraných oblastech) poskytuje zobrazení místa na úrovni ulic.

 1. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Stiskněte a přidržte umístění na mapě a pak klepněte na balónovou nápovědu, která se zobrazí.
  • Najděte místo, které chcete zobrazit ve Street View. Podrobnosti viz Hledání umístění. Jakmile místo naleznete, klepněte na balónovou nápovědu.
 2. Na obrazovce podrobností umístění klepněte na položku Street View.
 3. Chcete-li přejít na Street View, postupujte takto:
  • Přesuňte prst po obrazovce nebo optickém trackballu a posuňte se nahoru nebo dolů nebo se podívejte jiným směrem.
  • Klepněte na šipky a přesuňte se ulicí nahoru nebo dolů.
  • Stiskněte tlačítko MENU a vyberte další možnosti navigace.
  • Při sledování zobrazení ulic určitého místa stiskněte tlačítko MENU a potom klepnutím na položku Režim Kompas zapněte režim Kompas. Nakláněním, panorámováním nebo otáčením telefonu můžete zobrazovat okolí vybraného místa.

Vyčištění mapy

Po získání směrů nebo hledání na mapě můžete vymazat různé značky, například činnosti vykreslené na mapě.

Při zobrazení mapy stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na Další > Vymazat mapu.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
312
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-desire
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY