Odeslání informací pomocí Bluetooth

Odeslání informací pomocí Bluetooth

Připojení Bluetooth můžete použít k přenosu informací mezi telefonem a jiným zařízením Bluetooth, například telefonem nebo notebookem. Při prvním přenosu informací telefonem a jiným zařízením musíte zadat nebo potvrdit bezpečnostní heslo. Po spárování telefonu a dalšího zařízení nebudete muset pro další přenos informací znovu zadávat hesla.

Odesílat můžete následující typy informací, podle typu přijímacího zařízení:

 • Obrázky a videoklipy
 • Události kalendáře
 • Kontakty
 • Audio soubory
 1. Nastavte přijímací zařízení do režimu viditelnosti. Také jej můžete nastavit do režimu “Příjem přenosů” nebo “Příjem souborů”. Informace o příjmu informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.
 2. V telefonu otevřete aplikaci, která obsahuje informace nebo soubor, které chcete odeslat. Chcete-li například přenést fotografii, stiskněte tlačítko PLOCHA a pak klepněte na > Fotografie.
 3. Postupujte podle typu položky, kterou chcete odeslat:
  • Fotografie nebo video (ve Fotoaparát). Po zachycení fotografie na obrazovce náhledu klepněte na tlačítko Sdílet , pak na Bluetooth.
  • Fotografie a videa (ve Fotografie). Na kartě Alba   klepněte na položku Album. Klepněte na tlačítko Sdílet  , Bluetooth, zvolte položky, které chcete sdílet a klepněte na tlačítko Další.
  • Událost kalendáře. V zobrazení Den kalendáře, Agenda, nebo Týden klepněte a podržte symbol události, pak klepněte na Sdílet vCalendar > Bluetooth.
  • Kontakt. Na obrazovce Lidé, karta Vše , klepněte a podržte symbol kontaktu, pak klepněte na Odeslat kontakt jako vCard. Klepněte na ikonu šipky dolů, pak vyberte Bluetooth ze zobrazeného seznamu.
  • Hudební skladba. Když je skladba zobrazena na obrazovce Nyní se přehrává, stiskněte MENU, pak klepněte na Sdílet > Bluetooth.
  • Hlasový záznam. Na obrazovce Hlasový záznam klepněte na tlačítko Sdílet , pak na Bluetooth.
 4. Pokud jste vyzvání k zapnutí Bluetooth, klepněte na Ano.
 5. Klepněte na název přijímacího zařízení.
 6. Na výzvu přijměte připojení na přijímacím zařízení, zadejte stejné heslo na telefonu i v zařízení, nebo potvrďte automaticky generované heslo.
 7. Na přijímacím zařízení přijměte soubor.

Umístění pro uložení dat závistí na typu informací a přijímacím zařízení:

 • Pokud odešlete událost kalendáře nebo kontakt, data jsou normálně přidána přímo do odpovídající aplikace na přijímacím zařízení. Pokud například odešlete událost kalendáře do kompatibilního telefonu, je událost zobrazena v aplikaci Kalendář v telefonu.
 • Pokud odešlete do počítače se systémem Windows jiný typ souboru, normálně je uložen ve složce Bluetooth Exchange ve složce s vašimi osobními dokumenty. V systému Windows XP může být cesta následující: C:\Documents and Settings\[vaše uživatelské jméno]\My Documents\Bluetooth Exchange. V systému Windows Vista může být cesta následující: C:\Users\[vaše uživatelské jméno]\Documents.
 • Pokud odešlete soubor do jiného zařízení, může místo jeho uložení záviset na typu soboru. Pokud například odešlete soubor obrázku do jiného mobilního telefonu, může být uložen do složky "Obrázky".
0 lidí to považuje za užitečné