Odpojení zařízení Bluetooth nebo zrušení párování

Odpojení zařízení Bluetooth nebo zrušení párování

Odpojení zařízení Bluetooth

  1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová síť > Nastavení Bluetooth.
  2. V části Zařízení Bluetooth stiskněte a podržte symbol zařízení, které chcete odpojit.
  3. Klepněte na položku Odpojit.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

V telefonu můžete zrušit spárování s jiným zařízením Bluetooth. Chcete-li se k zařízení znovu připojit, musíte znovu zadat nebo potvrdit heslo.

  1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová síť > Nastavení Bluetooth.
  2. V části Zařízení Bluetooth stiskněte a podržte symbol zařízení, pro které chcete zrušit párování.
  3. Klepněte na Odpojit a zrušit párování.
0 lidí to považuje za užitečné