Synchronizace s účtem Google

Synchronizace s účtem Google

Přihlášení k účtu Google umožňuje synchronizaci kontaktů Gmail/Google Mail a Google a kalendářů mezi telefonem a webem. Chcete-li používat Google Apps, např. Google Talk™ a Android Market, rovněž je třeba se přihlásit k účtu Google.

Do telefonu můžete přidat více než jeden účet Google. Nicméně následující účty Google mohou pouze synchronizovat Gmail/Google Mail a kontakty. Ostatní služby Google používají první přidaný účet Google.

Poznámka:Pokud jste vynechali přihlášení k účtu Google při prvním nastavení telefonu, můžete se setkat s problémy při používání některých aplikací Google. Pokud tyto problémy přetrvávají, může být nutné provést obnovení původního nastavení telefonu a zadat podrobnosti účtu Google při následujícím nastavení telefonu. Chcete-li provést obnovení původního nastavení telefonu, viz Provedení obnovení původního nastavení (hardwarové resetování).
  1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Účty a synchronizace.
  2. Klepněte na Přidat účet > Google.
  3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a přihlaste se k účtu nebo vytvořte nový.
0 lidí to považuje za užitečné