O online účtech

O online účtech

Váš telefon dokáže synchronizovat informace a přijímat aktualizace z účtů Google™ a Microsoft® Exchange ActiveSync® a také populárních online služeb, například Facebook®, Twitter™ a Flickr™. Níže jsou uvedeny některé typy informací, které můžete synchronizovat:

  • E-mail Gmail™/Google Mail a Exchange ActiveSync.
  • Kontakty Google a Exchange ActiveSync a také kontaktní informace přátel z Facebooku.
  • Události kalendáře z primárního účtu Google Account a Exchange ActiveSync.
  • Aktualizace stavů a odkazy sdílené vašimi přáteli a vámi na sociálních sítích, například Facebook a Twitter.
  • Soubory s fotografiemi nahrané na Flickr a Facebook.
0 lidí to považuje za užitečné