Správa textových zpráv SMS a multimediálních zpráv MMS

Správa textových zpráv SMS a multimediálních zpráv MMS

Ochrana zprávy před odstraněním

Zprávu můžete uzamknout, aby nebyla odstraněna ani v případě, že odstraníte jiné zprávy v konverzaci.

 1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na posloupnost zprávy.
 2. Stiskněte a držte ikonu, kterou chcete uzamknout.
 3. Klepněte na Uzamknout zprávu v nabídce možností. Ikona zámku se zobrazí na pravé straně zprávy.

Odstranění posloupnosti zprávy

 1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na posloupnost zpráv, kterou chcete odstranit.
 2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Odstranit.
 3. Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko OK.
Žádné uzamčené zprávy v posloupnosti nebudou odstraněny, pokud nezvolíte zaškrtávací pole Smazat uzamčené zprávy.

Odstranění několika posloupností zprávy

 1. Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Odstranit.
 2. Zvolte posloupnost zpráv, kterou chcete vytisknout.
 3. Klepněte na položku Odstranit.
Žádné uzamčené zprávy v posloupnosti nebudou odstraněny, pokud nezvolíte zaškrtávací pole Smazat uzamčené zprávy.

Odstranění jedné zprávy

 1. Při zobrazení posloupnosti zprávy stiskněte a podržte zprávu, kterou chcete odstranit.
 2. Pokud je zpráva uzamčena, klepněte na Odemknout zprávu v nabídce možností a pak stiskněte a podržte zprávu a zobrazte nabídku možností znovu.
 3. Klepněte na Odstranit zprávu v nabídce možností.
 4. Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko OK.
0 lidí to považuje za užitečné